Välisriiki sõitmine

Välisriiki sõitmine

Enne reisile minekut:

• kontrollige üle kindlustuspoliisi kehtivuspiirkond ja -aeg. Vajadusel pöörduge ALD Automotive poole kindlustuskatte laiendamiseks.
Reisides Euroopa Majanduspiirkonna piires täiendavaid kindlustuspoliise vaja ei ole. Roheline kaart ja täiendav kasko kindlustuse kaitse on vajalik reisides väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.
• kui Te reisite väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda, selgitage aegsasti välja, kas Teil on vaja täiendavaid volitusi.
Kui Teie nimi on kantud auto registreerimistunnistusele kasutajana, siis Euroopa Majanduspiirkonnas Teil auto kasutamiseks täiendavaid volitusi vaja ei ole. Kui Teie nimi ei ole kantud auto registreerimistunnistusele, on vajalik ALD Automotive poolt väljastatav rendileping/kasutusvolitus;
• kontrollige aegsasti üle auto tehniline seisukord (tuled, pidurid jne) ja vajadusel teostage enne reisi autole tehniline ülevaatus või tehnohooldus;
• talvisel ajal selgitage välja, milliseid talverehve on lubatud kasutada külastatavates riikides. Lõuna- ja Kesk-Euroopas ei ole lubatud kasutada naastrehve;
• tutvuge külastatavate riikide liikluseeskirjadega.
 

NB! Reisi planeerimisel on abiks Viamichelin, kust leiate informatsiooni ka erinevate maade liikluseeskirjade kohta.

Reisil olles:
• liiklusõnnetusse sattudes kutsuge alati kohale politsei. Võimalusel võtke koopia politsei poolt koostatud õnnetusjuhtumi protokollist, pildistage sündmuskohta ja vigastusi ning võtke kannatanute ja teise osapoole kontaktandmed;
• tehniliste rikete või liiklusõnnetuse korral helistage ALD Automotive klienditeeninduse või 24h hädaabi numbril. Aitame Teil lahendada tekkinud olukorra läbi oma koostööparnerite vastavas riigis. Juhtumiga kaasnevad kulud kuuluvad tasumisele vastavalt igakuisele koondarvele. 

ALD Automotive teeninduskaart kehtib ka Lätis ja Leedus. Kui tekib vältimatu vajadus teostada autole remonttöid, siis pöörduge lähimasse automargi volitatud esindusse. Remonttööde arve esitatakse tasumiseks kohalikule ALD Automotive’le.

Klienditeenindus
6 308 960