ALD bluefleet

ALD bluefleet - keskkonnasäästlikud lahendused

Meie eesmärk on vähendada kütusekulu ja liiklusõnnetusi, mille koosmõjul tõuseb liiklusohutus ja väheneb keskkonna koormus. Valides väikese saastetasemega ja väiksema mootorimahuga autosid, optimeerides kilometraaži ja sõiduviisi, on võimalik viia kütusekulu miinimumini.

Tahame aidata oma klientidel pöörata tähelepanu ökonoomsele ja turvalisele liiklemisele ning leida keskkonnasõbralikke lahendusi igapäevaseks autode kasutamiseks.


Pakkudes :

  • Pakkudes teie autopargile täielikku ülevaadet ja vaadata kuidas optimeerida kuidas seda ökoloogiliselt ja majanduslikult optimeerida
  • Soovitades valida väikse saastetasemega ja väiksema mootorimahuga autosid,
  • Pakkudes teie töötajatele võimalust osa saada ohutu autosõidu koolitusest 

 

Automudeli valik mõjutab otseselt auto saastetaset ja kasutuskulusid. Kuna ametiautod on igapäevased töövahendid, siis väikese kütusekuluga autod aitavad ettevõtte kulusid kokku hoida ning madala saastetasemega autopark osutab ettevõtte keskkonnasõbralikkusele.

Klienditeenindus
6 308 960